vBulletin statistics

 

Oost Travel organiseert reizen voor docenten, schoolleiders en medewerkers van scholen en educatieve instellingen. Voor deze studiereizen hebben wij verschillende bestemmingen met bijbehorende leerdoelen.

Om tot een juiste keuze te komen is het belangrijk dat wij na uw aanvraag eerst op uw locatie een oriënterend gesprek houden om te overleggen welke leerdoelen mogelijk zijn voor deze studiereis. Bij dit gesprek kunnen afspraken gemaakt worden over bestemming, reisduur, vervoerkeuze, extra leerdoelen  en subsidiemogelijkheden.


Alle onderwijsgevenden, intern begeleiders, leraren, ict- coördinatoren , leidinggevenden en bovenschools managers komen in aanmerking voor een gesubsidieerde reis.


Hoe gaan we te werk
Na ontvangst van het offerte/aanvraagformulier maken we een afspraak om bij  u op school of  instelling een introductiegesprek te voeren. Uw wensen worden geïnventariseerd en u kunt eventueel het subsidieformulier invullen en opsturen naar het EP Nuffic in Den Haag (zie rechterblok).

 Een reisbegeleider gaat meestal een paar dagen naar de uitgekozen bestemming,   voorzien van het vragenlijstje met wensen van de groep. Dit gebeurt ongeveer twee maanden  voor de eigenlijke reis.
In sommige gevallen is de reis al klaar.

Daarna wordt  op de locatie van de groep een bijeenkomst belegd,  waarin alle aandachtspunten worden nagelopen. Wij presenteren een globaal programma en er kunnen nog enkele wijzigingen worden aangebracht.
Vervolgens maken wij het definitieve programma met alle bijzonderheden, tips en telefoonnummers en sturen dat twee weken voor de reis naar u op.